Teknolojik hizmetler için, alternatif çözümler...

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Kullanıcı Sözleşmesi

Madde 1 – TARAFLAR
» Bir tarafta Anadolu mahallesi Gaziosmanpaşa Cad. No:6/8 Arnavutköy İSTANBUL adresinde mukim İdeal Teknoloji Grup (İş bu sözleşmede "İDEAL TEKNOLOJİ GRUP" olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta hizmet alacak MÜŞTERİ arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmış bir sözleşmedir.
Madde 2 – KONU
» İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin web sitesi, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet tasarım ve yazılımlarının, seo çalışması, fotoğraf veya grafik hizmetleri İDEAL TEKNOLOJİ GRUP tarafından yapılması ve kiralama yolu ile kullanılması hizmetlerini kapsamaktadır.
Madde 3 – MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
» MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların tasarımı ve güncellenmesi, seo çalışması ve diğer reklam hizmetleri için gerekli resim ve yazı bazlı dokümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ'nin gerekli dokümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmelerden İDEAL TEKNOLOJİ GRUP sorumlu tutulamaz.
» MÜŞTERİ, İDEAL TEKNOLOJİ GRUP tarafından üretilen web sitesinin telif hakkının İDEAL TEKNOLOJİ GRUP 'a ait olduğunu, web sitesi tasarımı ve yazılımını, reklam için hazırlanan tüm materyalleri hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.
» MÜŞTERİ, web sitesini ve diğer hizmetleri üçüncü şahıslara veya kuruluşlara devredemez, kiralayamaz ve satamaz.
MÜŞTERİ, Web Sitesi içeriğinden tamamen kendisi sorumludur. MÜŞTERİ, oluşturduğu içeriğin T.C. yasalarına aykırı olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İçeriğin aykırılığından doğabilecek aksaklıklarda İDEAL TEKNOLOJİ GRUP hiç bir sorumluluk kabul etmeyecektir.
» MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu İDEAL TEKNOLOJİ GRUP hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.
» MÜŞTERİ, kendisine tahsis edilen e-posta hesaplarını kullanarak spam mail göndermeyeceğini kabul ve beyan eder. Spam mail göndermesi durumunda İDEAL TEKNOLOJİ GRUP, MÜŞTERİ'nin almış olduğu e-posta hizmetini süresiz olarak kesme hakkına sahiptir.
» MÜŞTERİ, Web Sitesi’nin en altında bulunan İDEAL TEKNOLOJİ GRUP'a ait www.idealteknolojigrup.com web sayfasına logo ile yada logo olmadan bağlantı verilmesini kabul eder.
» MÜŞTERİ, suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek ya da yerel, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek, ya da yalnızca diğer bir kullanıcıyı rahatsız edecek bir durum yaratan, ya da bu durumlardan herhangi birini teşvik eden, hiçbir tür yasadışı, tehditkâr, hakaret, küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi web sitesinde barındıramaz, e-posta yolu ile postalayamaz ya da iletemez. İDEAL TEKNOLOJİ GRUP bu tür siteler için hiçbir şekilde seo (arama motoru optimizasyonu) vb. reklam çalışmaları gerçekleştirmez.
Madde 4 – İDEAL TEKNOLOJİ GRUP'un YÜKÜMLÜLÜKLERİ
» İDEAL TEKNOLOJİ GRUP, sözleşme süresince MÜŞTERİ web sitesinin teknik zaruretler ve mücbir sebepler dışında her zaman ulaşılabilirliğini garanti eder.
» İDEAL TEKNOLOJİ GRUP, MÜŞTERİ talep ettiği takdirde web sitesinde yapılacak güncellemeleri yapıp yapmayacağını kendisi karar verir. Yapılması durumunda ek ücret talep eder.
» Web Sitesi sadece İDEAL TEKNOLOJİ GRUP'un belirlediği sunucularda yayınlanır. MÜŞTERİ istediği başka bir sunucuda web sitesi’nin yayınlanmasını talep edemez. İDEAL TEKNOLOJİ GRUP, MÜŞTERİYE Yönetim Paneli şifreleri dışında ayrıca bir ftp şifresi ve ftp alanı tahsis etmez.
» İDEAL TEKNOLOJİ GRUP, bu sözleşme çerçevesinde hizmet süresi uzatılan alan adının MÜŞTERİ'ye ait olduğunu kabul eder.
» İDEAL TEKNOLOJİ GRUP, Domain hizmetinin MÜŞTERİ tarafından sağlanması durumunda, DNS değişikliklerinden ötürü oluşan kapanmalardan sorumlu değildir.
» Mücbir Sebepler Doğal afetler, yangın, terör, sosyal patlamalar (büyük çaplı isyan çıkması, genel grev vb.), hastalık, tutukluluk, mevzuat tarafından getirilen yasaklamalar, büyük ekonomik krizler, iflas, Türk Telekom ve domain kayıt firmasından kaynaklanan teknik sorunlardır.
Madde 5 – HİZMET
» İDEAL TEKNOLOJİ GRUP tarafından MÜŞTERİYE aksi belirtilmemişse web sitesi yapılırken 1 Adet Domain, 1 Adet 1GB Alan ve 10 Adet E-Posta tahsis edilmektedir.
» MÜŞTERİ Web Sitesi hizmeti alırken, İDEAL TEKNOLOJİ GRUP sunucularındaki alan sistemini, mail sistemini ve diğer yazılımları aynen kabul etmiş sayılır.
» Hazır Web Site Paketlerinde ve Yönetim Panelli Özel Yapılan Web Sitelerinde içerikler MÜŞTERİ tarafından web sitesine eklenir.
» Yönetim Paneli bulunmayan statik web sitelerinde içerikler İDEAL TEKNOLOJİ GRUP tarafından bir ücret mukabilinde web sitesine eklenir. Mevcut web sitesi olan veya yeni web sitesi yaptıran MÜŞTERİ'nin sitesine özel arama motoru optimizasyonu çalışmasının ücreti karşılığında yapılması.
Madde 6 – HİZMET SÜRESİ
» Bu sözleşme, MÜŞTERİNİN İDEAL TEKNOLOJİ GRUP sitesi üzerinden Web Sitesi veya E-Ticaret sitesi paketlerinden herhangi birinin siparişini vermesiyle başlar ve MÜŞTERİNİN seçtiği yada müşteriye önceden ait olan domain adı altında Web Sitesi’nin kurulumunun yapılarak yayına girmesiyle geçerlilik kazanır ve 1 yıl boyunca devam eder. 1 yıl sonunda sözleşme feshedilmemişse ve yıllık kiralama ücreti MÜŞTERİ tarafından İDEAL TEKNOLOJİ GRUP hesabına yatırılmışsa veya kredi kartı ile ödenmişse yenilenmiş sayılır.
Arama motoru optimizasyonu SEO çalışması hizmet süresi aylık periyotlar halindedir. Tüm Seo paketleri minimum 6 (altı) ay üzerinden anlaşılarak altı ay boyunca çalışma yapılır ve ödemeler minimum aylık olarak ay başlamadan önce tahsil edilir. Toplu ödeme yapmak da mümkündür.
Madde 7 – ÜCRET VE ÖDEMELER
» Sözleşmeye konu olan ilgili hizmet veya ürünlerin web sitesinin tasarım, yazılım veya web sitesi için yapılan reklam çalışmaları'nın fiyat bilgileri "www.idealteknolojigrup.com" adresinde belirtilmiştir. Sipariş esnasında o anki bedeller üzerinden hesaplama yapılır ve MÜŞTERİNİN bu ücreti sanal pos kredi kartı, banka havalesi/eftsi ile ödemesi gerekmektedir. Ödeme yapıldığı andan itibaren MÜŞTERİ'nin satın almış olduğu hizmet veya ürünler belirtilen sürede teslim edilir.
Madde 8 – SÖZLEŞMENİN FESHİ
» MÜŞTERİ, kullanım süresi sonunda web sitesi hizmetini almak istemediği takdirde sözleşme feshedilmiş sayılır.
» MÜŞTERİNİN web sitesini sözleşmeye aykırı bir biçimde kullanımının tespiti ya da ödemesini zamanında yapmaması halinde İDEAL TEKNOLOJİ GRUP sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Sözleşmenin feshi halinde önceki dönemlere ait ödemeler MÜŞTERİYE iade edilmeyecektir.
» İDEAL TEKNOLOJİ GRUP, web sitesinin yayına başlangıç tarihinden itibaren bir yıllık sürenin bitiminden en az 10 gün önceden e-mail aracılığıyla tebligat yaparak, bir sonraki döneme ait hizmetin süresinin uzaması ile ilgili yeni içerik ve ödeme şartlarını gönderecektir. Yeni dönem için verilecek hizmetin içeriği, MÜŞTERİ tarafından olumsuz görüş bildirildiği takdirde, alınacak hizmetlere karşılıklı son verilebilecektir.
Arama motoru optimizasyonu (SEO); web sitesi reklam hizmeti alan MÜŞTERİ'lerimiz sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Sözleşmenin feshi halinde önceki dönemlere ait ödemeler MÜŞTERİYE iade edilmeyecektir.
Madde 9 – YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
» İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.